Home > Sociaal Domein > Nieuws en agenda > Definitieve gunning Wmo- en Leerlingenvervoer naar DVG

Definitieve gunning Wmo- en Leerlingenvervoer naar DVG

De gemeenten Kampen, Staphorst en Zwartewaterland hebben het Wmo- en het leerlingenvervoer definitief gegund aan De Vier Gewesten (DVG).

Vorig jaar zijn de gemeenten in regionaal verband een aanbestedingsprocedure gestart. Het vervoer was in februari in eerste instantie voorlopig gegund aan Vervoersmanagement Noord Nederland, maar door omstandigheden konden zij de opdracht niet uitvoeren. Hierdoor is nu definitief gegund aan DVG. DVG zal binnen deze overeenkomst onder andere investeren op een goede kwaliteit van het maatwerkvervoer en duurzaamheid. Zo gaat een deel van de bussen rijden op groen gas. 

De contracten met de huidige vervoerders in de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland lopen nog tot de zomer van 2019. Voor de gemeente Kampen gaat DVG vanaf 1 augustus 2018 rijden. Inwoners die gebruikmaken van leerlingenvervoer of Wmo-vervoer krijgen ruim van te voren informatie over hoe we het vervoer gaan uitvoeren.

Hasselt, 17 april 2018