Home > Sociaal Domein > Klachten

Klachten

Ontevreden over handelen gemeente

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de wijze waarop u bent geholpen door medewerkers van de gemeente. Daarvoor heeft de gemeente een klachtenregeling.

Klachten over hulp of zorgverlening

Gaat het om klachten over de hulp of zorgverlening, dan moet u deze bij de betreffende instelling indienen en daar bespreken. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen. Wij vinden het belangrijk om met u in gesprek te gaan over het probleem en waar u het niet mee eens bent. Via een traject van mediation of pre-mediation kan dit nader worden bekeken.

Meer informatie over klachten en bezwaar