Home > Sociaal Domein > Jeugd

Jeugd

Jeugd

Jeugdhulp

Gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat een kind veilig en gezond opgroeit. Deze plicht geeft gemeenten de ruimte om maatwerk te leveren en te doen wat nodig is voor een gezin. Gemeenten zetten daarbij als eerste in op preventie, eigen kracht van het gezin en hulp en ondersteuning vanuit de sociale omgeving. Als dat nodig is, wordt meer gespecialiseerde jeugdzorg ingezet.

Heeft u kleine of grote vragen over opvoeden en opgroeien? Heeft u hulp nodig bij de zorg voor uw kind? Bij de Centrale Toegang van de gemeente Zwartewaterland kan iedereen vragen stellen over opvoeden en opgroeien; vanaf de zwangerschap tot een kind volwassen is. Alle informatie en advies is deskundig, gratis en onpartijdig.

Samenwerking met andere gemeenten

We moeten de hulp korter, sneller, dichterbij, meer op maat, met een groter accent op de eigen kracht van ouders en kinderen organiseren. Daarom werken we als gemeente samen met 11 andere gemeenten in de regio IJsselland. Met deze samenwerking kunnen we onder andere de inkoop en contractering van de specialistische jeugdhulp voortvarend en slagvaardig ter hand nemen.

CJG = Centrale Toegang

Het CJG Zwartewaterland is sinds januari 2017 onderdeel geworden van het sociaal domein Zwartewaterland. De term 'sociaal domein' omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, zorg en jeugd, op basis van de WMO, de participatiewet en de Jeugdwet.

Ook al gaat de opvoeding van kinderen vaak ‘vanzelf’, voor u als ouders kan het fijn zijn om een steuntje in de rug te krijgen bij het opvoeden van opgroeiende kinderen. Met uw vraag bent u bij de Centrale Toegang op de juiste plek! Misschien werkt het al goed als u uw verhaal rustig aan iemand kunt vertellen. Is er meer nodig dan zoeken we samen met u de juiste weg.

Werkwijze

U kunt telefonisch, schriftelijk, persoonlijk of per mail contact met ons opnemen. Heeft u een specifieke vraag over Jeugd? Dan kunt u ook het digitale contactformulier ​gebruiken.

Uw vraag wordt geregistreerd (naw-gegevens en aard van de vraag). Afhankelijk van het type vraag, belt een consulent u binnen enkele dagen terug. De consulent spreekt de (aan)vraag of melding met u door en maakt afspraken met u over het vervolg.

Naar het contactformulier

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over jeugd. Misschien zit het antwoord op uw vraag er al tussen.

Onderwerpen