Home > Sociaal Domein > Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Inkomen of vermogen telt niet meer mee.

Eigen bijdrage voor ondersteuning op maat

U betaalt deze eigen bijdrage voor ondersteuning op maat (maatwerkvoorzieningen). Bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp 2, voor een scootmobiel. En voor zorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel vallen onder de eigen bijdrage. De berekening van de eigen bijdrage voor beschermd wonen blijft hetzelfde. Heeft u een laag inkomen? Bekijk de mogelijkheden.   

Eigen bijdrage uitrekenen

Op de website van het CAK vindt u een handig rekenprogramma waarmee u zelf kunt berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

Eigen bijdrage uitrekenen (website CAK)

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken.

Aftrekken van de belasting

De eigen bijdrage die u betaalt, kunt u in sommige gevallen aftrekken van de belasting. Bijvoorbeeld kosten voor thuiszorg of hulpmiddelen, zoals een prothese. Op de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of u hiervoor in aanmerking komt.

Meer informatie

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Meer informatie hierover leest u op www.hetcak.nl. U kunt voor vragen ook contact opnemen met het CAK via het gratis informatienummer 0800-1925.