Home > Sociaal Domein > Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage afhankelijk van uw situatie

Voor hulp die u van de gemeente krijgt moet u een bepaald bedrag betalen. Dit heet eigen bijdrage. Hoe hoog dit bedrag is hangt af van:

  • uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden
  • uw leeftijd
  • of u alleenstaand bent of niet
  • de daadwerkelijke kosten van de voorziening (bij huishoudelijke hulp 2 en begeleiding is dit afhankelijk van het aantal geleverde uren)

Waarvoor geldt de eigen bijdrage

De eigen bijdrage geldt alleen voor de maatwerkvoorzieningen. Voor cliëntondersteuning en respijtzorg wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Meer informatie

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Meer informatie hierover leest u op www.hetcak.nl. U kunt voor vragen ook contact opnemen met het CAK via het gratis informatienummer 0800-1925.

Eigen bijdrage uitrekenen

Op de website van het CAK vindt u een handig rekenprogramma waarmee u zelf kunt berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

Eigen bijdrage uitrekenen (website CAK)

Minimale bedragen eigen bijdrage Wmo 2017

De minimale bedragen in 2017 zijn afhankelijk van uw situatie:

  • Alleenstaanden betalen minimaal € 17,50 per 4 weken.
  • Meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd betalen minimaal € 17,50 per 4 weken.
  • Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager dan € 35.000 hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen.

Aftrekken van de belasting

De eigen bijdrage die u betaalt, kunt u in sommige gevallen aftrekken van de belasting. Bijvoorbeeld kosten voor thuiszorg of hulpmiddelen, zoals een prothese. Op de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of u hiervoor in aanmerking komt.