Home > Sociaal Domein > Cliënttevredenheid 2018 (onderzoek)

Cliënttevredenheid 2018 (onderzoek)

De gemeente Zwartewaterland is verantwoordelijk voor alle ondersteuning en (jeugd)hulp in de gemeente. Ieder jaar zijn wij verplicht een cliënttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Wij willen graag weten wat u/jij vindt van de hulp die u/jij van of via ons heeft gekregen en wat uw/jou ervaringen zijn geweest in het afgelopen jaar. Ook staan wij open voor ideeën ter verbetering. Denkt u/denk jij met ons mee?

Meedoen aan het cliënttevredenheidsonderzoek

Klik op onderstaande button om te starten met de vragenlijst.

Vragenlijst cliënttevredenheidsonderzoek 2018

Meer informatie

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met Lianne van den Berg, l.vandenberg@zwartewaterland.nl.