Binnen twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Zwartewaterland een nieuw coalitieakkoord. Hiermee gaat de huidige coalitie van SGP, CU en PvdA door op de ingeslagen weg van de afgelopen vier jaar. Het motto luidt daarom: 'In vertrouwen verder bouwen'. "Samen met onze inwoners en de raad zetten we een stabiele lijn voor de toekomst uit", zegt Maarten Slingerland, die namens de grootste partij (SGP) de formatie leidde.

Tijdens de eerste gesprekken rond de formatie van een nieuw college vonden de huidige coalitiepartijen vorige maand voldoende aanknopingspunten om de onderhandelingsfase in te gaan. Dit heeft erin geresulteerd dat SGP, CU en PvdA nu samen een coalitieakkoord voor 2022-2026 hebben bereikt. De andere partijen in de gemeenteraad hebben de mogelijkheid gehad om inbreng voor het akkoord aan te leveren. Het nieuwe coalitieakkoord is op maandag 9 mei gepresenteerd.

SGP, CU en PvdA gaan dus voor nog eens vier jaar de samenwerking aan. "We hebben de afgelopen jaren, samen met de inwoners, veel zaken opgepakt en uitgerold", licht Maarten Slingerland toe. "Dit coalitieakkoord geeft ons de kans om die ingezette koers nu voort te zetten."

Drie wethouders

De drie coalitiepartijen presenteren op donderdag 12 mei officieel het coalitieakkoord aan de gemeenteraad. Het college krijgt, net als het vorige college, drie wethouders. Dit zijn Maarten Slingerland (SGP), Jan van der Poel (CU) en Harrie Rietman (PvdA). Zij worden officieel geïnstalleerd op donderdag 12 mei.

Het nieuwe college gaat onder meer werken aan een langetermijnperspectief. "Dit gaan we doen met de hele raad, de inwoners en alle belanghebbenden. Om samen verder te bouwen, hebben we het vertrouwen nodig. Onze inwoners moeten kunnen rekenen op een betrouwbaar en deskundig bestuur. Want met vertrouwen kunnen we verder bouwen."

Ambities

In hun coalitieakkoord hebben de SGP, CU en PvdA een aantal ambities opgesteld. Zoals betaalbaar bouwen voor verschillende groepen en positieve gezondheid, zelfredzaamheid en volwaardig meedoen van inwoners. Maar ook een vitale economie en nieuwe leefbaarheidsplannen voor de kernen en het buitengebied. Verder streven de nieuwe coalitiepartijen naar een goede en veilige bereikbaarheid, ook voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Met minder parkeeroverlast in de kernen en woonwijken. Ook willen de partijen samen de gemeentelijke dienstverlening verder verbeteren en toegankelijker maken.

Slingerland: "Er is de komende periode genoeg te doen. We hopen samen met onze inwoners in vertrouwen verder te bouwen aan onze mooie gemeente Zwartewaterland."