De regeling Inkomenscompensatie zorgkosten is met ingang van 1 januari 2022 komen te vervallen. Een aanvraag voor de bijdrage voor 2021 kan tot 1 juni 2022 ingediend worden.

Betere ondersteuning door de Gemeentepolis

Minima met een chronische ziekte of beperking worden beter ondersteund door deel te nemen aan de Gemeentepolis (collectieve zorgverzekering voor minima). De Gemeentepolis is financieel gunstig en kent geen medische selectie. En dat is vooral van belang voor mensen met een chronische ziekte of beperking.