Zwartewaterland is in trek bij recreatieondernemers. Tussen 2020 en april 2021 starten of verbeteren vijf ondernemers een verblijfsaccommodatie. En er is ruimte voor meer. ‘Samen met ondernemers boren we nieuwe doelgroepen aan’, zegt burgemeester Eddy Bilder.

Noordwest-Overijssel lift mee op de landelijke trend. Die laat sinds 2015 een stevige groei van binnenlandse overnachtingen zien. Onze regio pluste tussen 2015 en 2018 met 19 procent. Corona zorgde voor een stevige dip. ‘Dan is het fijn om te merken dat ondernemers vertrouwen houden’, zegt de burgemeester trots. ‘Momenteel ondersteunt de gemeente nog drie ondernemers met plannen voor verblijfsrecreatie. Zij gaan ergens in 2022 open, zo is de verwachting.’

Lef en visie

Noordwest-Overijssel kent een vitale verblijfsrecreatieve sector, zo bleek eind 2020 al uit het “Vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie Overijsel”, dat de provinciale toerismesector liet uitvoeren. Zorgenkindjes zijn er ook, maar die liggen niet in Zwartewaterland. ‘Tegelijk weten we dat veel van onze recreatieondernemers het moeilijk hebben in deze coronatijd. Desondanks hebben zij het lef en de visie om op actuele ontwikkelingen in te springen. Zij zien ruimte in de markt in de periode na corona. Als gemeente stimuleren we dat.’

Zelf investeert de gemeente ook in verblijfsrecreatie. Zo ondergaan de camperplaatsen in Genemuiden een kwaliteitsslag. Dit doet de gemeente vanuit de leefbaarheidsplannen. ‘We willen de toerist zo lang mogelijk in Zwartewaterland houden’, zegt Bilder. ‘Daarom stimuleren wij ook bijvoorbeeld dagrecreatie, zoals musea, en wandel- en fietsroutenetwerken. We sluiten daarbij veelal aan bij provinciale programma’s.’

In Zwartewaterland is bovendien nog ruimte voor hotels en groepsaccommodaties, zo blijkt uit onderzoek van de provincie uit 2020. Aan nieuwe bungalowparken is minder behoefte en voor nieuwe campings ontbreekt vraag. Het nieuwe aanbod kan zich het beste richten op nieuwe doelgroepen, zoals avontuur-, plezier-, rust- en stijlzoekers en in mindere mate stijlzoekers.

Ontwikkeling in alle kernen

De vijf nieuwe en verbeterde recreatieve voorzieningen in Zwartewaterland betreffen de camperplaatsen aan de Zwolsedijk en het Diamanten Bolwerk in Hasselt, vakantieaccommodatie Deel 4 in Zwartsluis en camping De Noorde en Farm Camps De Oostermaat in Genemuiden. 

Binnenkort bespreekt de gemeenteraad de recreatieve verblijfsontwikkelingen in de gemeente.