De openbare Raadsinformatiebijeenkomst op donderdagavond 19 maart 2020 komt te vervallen.