Wat is het?

Een principeverzoek wordt vaak ingediend wanneer een (bouw)plan niet past binnen het bestemmingsplan. Een principeverzoek is een eerste reactie van de gemeente op een plan dat niet past binnen het bestemmingsplan. U weet hiermee of het plan haalbaar is voordat u een officiële aanvraag indient.

Principeverzoek indienen

U kunt uw principeverzoek digitaal indienen. Tijdens uw aanvraag moet u (kopieën van) de volgende documenten uploaden:

  • Uitgebreide motivatie en beschrijving van het plan (wat bent u van plan en waarom)
  • Inrichtingsschets van de huidige en gewenste situatie
  • Foto's van het bestaande bouwwerk en omliggende omgeving

Verzoek digitaal indienen

Kosten

De leges voor een principeverzoek bedragen € 314,--. Dat is een stuk minder dan de leges voor een omgevingsvergunning waarvan de leges worden bepaald op basis van de bouwkosten. Als u naar aanleiding van het principeverzoek een officiële aanvraag doet, worden de leges voor het principeverzoek verrekend met de leges voor de officiële aanvraag. Bekijk de Tarieventabel leges 2018 voor meer informatie over de kosten rond de aanvraag van bouwactiviteiten. 

Bezwaar en beroep niet mogelijk

Tegen een principestandpunt van het college van B&W kunt u geen bezwaar en beroep indienen. Wenst u een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit? Dan kunt u naar aanleiding van het principestandpunt alsnog besluiten een formele aanvraag in te dienen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Ook bij een positieve reactie op een principeverzoek moet u er rekening mee houden dat het noodzakelijk is om een formele procedure te volgen voordat het project van start kan gaan.