Wat is het?

Heeft u bouwplannen maar voldoen deze niet aan de regels van het bestemmingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen, om de haalbaarheid van uw plannen te toetsen.

Hoe werkt het?

U kunt uw principeverzoek digitaal indienen. Tijdens uw aanvraag moet u (kopieën van) de volgende documenten uploaden:

  • Uitgebreide motivatie en beschrijving van het plan (wat bent u van plan en waarom)
  • Inrichtingsschets van de huidige en gewenste situatie
  • Foto's van het bestaande bouwwerk en omliggende omgeving

Principeverzoek indienen

Wat kost het?

De leges voor een principeverzoek bedragen € 333,00.

Bekijk de tarieven voor meer informatie over de kosten rond de aanvraag van bouwactiviteiten in de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023 (externe link)

Bezwaar en beroep niet mogelijk

Tegen een principestandpunt van het college van B&W kunt u geen bezwaar en beroep indienen. Wilt u wel bezwaar of beroep indienen? Dan kunt u besluiten om een formele aanvraag te doen. Dit kost geld.