Wat is het?

Heeft u bouwplannen maar voldoen deze niet aan de regels van het bestemmingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen, om de haalbaarheid van uw plannen te toetsen.

Principeverzoek indienen

U kunt uw principeverzoek digitaal indienen. Tijdens uw aanvraag moet u (kopieën van) de volgende documenten uploaden:

  • Uitgebreide motivatie en beschrijving van het plan (wat bent u van plan en waarom)
  • Inrichtingsschets van de huidige en gewenste situatie
  • Foto's van het bestaande bouwwerk en omliggende omgeving

Verzoek digitaal indienen

Kosten

De leges voor een principeverzoek bedragen € 314,--.  Doet u naar aanleiding van het principeverzoek een officiële aanvraag? Dan verrekenen we de leges van het principeverzoek met de leges voor de officiële aanvraag. Bekijk de Tarieventabel leges 2020(externe link) voor meer informatie over de kosten rond de aanvraag van bouwactiviteiten. 

Bezwaar en beroep niet mogelijk

Tegen een principestandpunt van het college van B&W kunt u geen bezwaar en beroep indienen. Wilt u wel bezwaar of beroep indienen? Dan kunt u besluiten om een formele aanvraag te doen. Dit kost geld.

Heeft u gevonden wat u zocht?