Bestrijding

Zodra eiken uitlopen, komen ook de eitjes van eikenprocessierupsen uit. Deze eitjes zitten op de uiteinden van de eikentakjes, hoog in de boomkroon dichtbij de uitlopende blaadjes. De rupsen worden bestreden door ze te bespuiten met een middel dat alleen rupsen doodt. Dit middel wordt met een hoge drukspuit (een boomnevelspuit) in de boomkronen gespoten. Om te zorgen dat alle rupsen worden geraakt, wordt de boomkroon ‘tot druipends toe’ bespoten. Eventueel gelekt bestrijdingsmiddel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. De geluid- en verkeershinder van de bespuiting beperkt zich tot één avond/nacht in uw woonomgeving.

Prioritering

De bespuiting is duur en de capaciteit is beperkt. Wij hebben daarom een prioritering gemaakt op grond van de combinatie van het aantal eiken, de sterk aangetaste plekken van voorgaande jaren en de plekken waar veel (fiets)verkeer langs komt. In onze gemeente staan relatief weinig eiken. De meeste eiken staan verspreid over de gemeente, maar langs de Verkavelingsweg staan juist relatief veel eiken. Deze weg wordt gebruikt als fietsroute en daarom hebben wij besloten om langs deze weg preventieve bestrijding uit te voeren. Ook langs de Kastanjelaan in Hasselt wordt de rups preventief bestreden.

Reactieve bestrijding

Op de overige locaties waar vorig jaar de eikenprocessierups is aangetroffen, voeren wij reactieve bestrijding uit. Dit is het wegpakken of wegzuigen van nesten en rupsen en gebeurd door speciale bestrijdingsdiensten. Het wordt ten stelligste afgeraden om zelf de nesten te verwijderen, omdat men daarbij brandharen kan oplopen.

Meer informatie

Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijding ervan is te vinden op de website https://processierups.nu