De gemeente en bijna 50 organisaties en ondertekenden donderdag 26 januari het Preventieakkoord. Dat betekent dat zij zich structureel gaan inzetten voor de gezondheid en het geluk van onze inwoners.

Rond de ondertekening van het Preventieakkoord was een uitgebreid programma georganiseerd. Het is de bedoeling dat uit het Preventieakkoord nieuwe initiatieven ontstaan, die bijdragen aan een gezonde basis in Zwartewaterland. De eerste initiatieven werden rond de ondertekening van het Preventieakkoord gepresenteerd. Alle initiatieven moeten eraan bijdragen dat inwoners zich gelukkig en gezond voelen en zoveel mogelijk meedoen aan de samenleving.

Resultaten verwacht in 2028

In 2028 worden de eerste resultaten van de aanpak zichtbaar, zo is de bedoeling. 88% van onze inwoners ervaart de gezondheid dan als zeer goed. In 2020 was dat nog 83%. 71% voelt zich dan gelukkig, tegenover 65% drie jaar geleden. En het aantal inwoners dat kan rondkomen van het inkomen stijgt 89% naar 92%. Alle ambities en thema’s staan omschreven in de Preventienota.

Gezamenlijke campagne: Gezond en Gelukkig Zwartewaterland

Om de aanpak herkenbaar te maken is een permanente campagne ontwikkeld, met de naam Gezond en Gelukkig Zwartewaterland, een logo en een eenvoudig te gebruiken huisstijl.

Programma ondertekening Preventieakkoord