Ook in Zwartewaterland zijn er kinderen en jongeren die tijdelijk of voor langere tijd niet thuis kunnen wonen. “Als er geen opvangmogelijkheden in de buurt zijn, dan wordt een kind verder weg geplaatst”, legt de wethouder uit. “Hij of zij komt dan vaak in een vreemde omgeving en op een andere school. Dat betekent meer onzekerheid voor het kind, dat juist behoefte heeft aan stabiliteit en veiligheid. Daarom is het belangrijk dat we kinderen zoveel mogelijk in de buurt opvangen.”

Iedereen kan pleegouder worden

Vaak denken mensen dat je als pleegouder iets speciaals moet kunnen, maar dat is niet juist, zegt Esther Wissink van Trias Pleegzorg. “We zoeken juist gewone mensen die zich willen inzetten voor een bijzonder kind. Mensen die stabiliteit en veiligheid kunnen bieden en openstaan voor samenwerking. Alleenstaand, getrouwd of samenwonend, werkend of thuis, met of zonder eigen kinderen: het kan allemaal. In persoonlijke gesprekken kijken we welk gezin wat kan bieden. Het is echt maatwerk.” 

Wissink vertelt op de informatieavond over pleegouder worden. Een pleegouder verhaalt uit haar dagelijks leven. De scholingswerker geeft informatie over verschillende vormen van pleegouderschap, het opleidingstraject en de ondersteuning die de pleegzorgorganisaties aan pleegouders bieden.

Iedereen kan steunouder worden

Dezelfde avond geeft preventiemedewerker Aukje van den Arend informatie over het project Steunouders. Als steunouder zorg je één of meer dagdelen voor een kind van een ander, legt Van den Arend uit. “Hiermee ontlast je de ouders en geef je de kinderen een leuke tijd. Je bent als een soort oom en tante. Of opa en oma. Het is een laagdrempelige en gelijkwaardige manier om een kind wat extra liefde en aandacht te geven. Gewoon thuis, met je eigen kinderen erbij."

Ook hierin is maatwerk mogelijk. Er wordt in overleg met steunouders gekeken wat zij kunnen bieden. 
 

Aanmelden

Wil je deelnemen aan de informatieavond op maandag 8 november om 19.30 uur? Mail dan naar sociaaldomein@zwartewaterland.nl. Wij sturen je dan een link toe! 

Pleegouder of steunouder worden

Wil je pleegouder of steunouder worden? Mail ook dan naar sociaaldomein@zwartewaterland.nl.