Ook de Maarten Lutherschool is positief over de samenwerking. Interim-directeur Gijs van den Brink: “We willen graag meewerken aan een openstelling van het schoolplein. Buitenspelen heeft een positieve uitwerking op de ontwikkeling van kinderen. We willen de kinderen uit onze buurt graag verwelkomen op ons plein en natuurlijk ook op onze school!”

De proef loopt van 1 mei 2021 tot 1 juli 2021. Na deze datum wordt de pilot samen met de school en de buurt geëvalueerd. Wanneer de ervaringen positief zijn, is het denkbaar dat het schoolplein definitief openblijft. 

Voorwaarde is dat schoolplein netjes blijft

De Maarten Lutherschool en de gemeente Zwartewaterland hebben wel randvoorwaarden gesteld. Zo moet het schoolplein netjes blijven. Daarnaast moeten de gebruikers van het schoolplein ook zorgvuldig omgaan met de eigendommen van de school. “Een aantal buren van de school heeft al aangegeven dat zij graag een oogje in het zeil houden”, geeft wethouder Maarten Slingerland aan. Hij is erg te spreken over deze medewerking. “Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de kinderen uit deze wijk een extra speelplek krijgen.” 
 

Openbare ruimte aantrekkelijker inrichten voor jong en oud

De gemeente Zwartewaterland gaat in de komende jaren aan de slag om de openbare ruimte aantrekkelijker in te richten voor zowel jong als oud! Het buitenruimteplan geeft de gemeente houvast in het (her)inrichten van onder andere sport- en speelvelden, sport- en beweegroutes, honden uitlaatroutes en speelveldjes voor honden. Wethouder Maarten Slingerland: “Ook kijken we naar ontmoetingsplekken, vaak in combinatie met speel- en sportveldjes. Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat het ook voor bijvoorbeeld (groot)ouders een uitje wordt om naar de speeltuin te gaan. Om die reden zijn we ook in gesprek gegaan met de Maarten Lutherschool.”