Zwartewaterland vangt sinds 30 september asielzoekers op. De asielzoekers verblijven deze periode op een schip in de Industriehaven in Genemuiden. Op het schip is plek voor 85 bewoners.

Voor de opvang hadden we tot 22 november de beschikking over het schip 'MS Thurgau Saxonia'. Op maandag 21 november verhuizen de bewoners naar een nieuw schip, dat ook aanlegt in de Industriehaven. De 'MS Thurgau Saxonia' gaat voor onderhoud naar de werf en komt niet meer terug.

Op het schip is plek voor maximaal 85 mensen. Het schip is op 30 september met asielzoekers vanuit Zwolle naar Genemuiden gegaan. De asielzoekers die wij tijdelijk opvangen waren dus al bekend bij ons. En zij zijn bekend met de huisregels die gelden op en rond de boot. Net als in Zwolle zijn ook de ervaringen met deze crisisnoodopvang positief.

Activiteiten

De bewoners zijn vrij om te bepalen hoe zij hun dag willen indelen. Ze eten, slapen en verblijven op deze boot. Voor de dagbesteding worden met behulp van vrijwilligers, organisaties en instellingen uit onze gemeente op en buiten het schip uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Zoals lessen Nederlandse taal en sportactiviteiten. Bewoners hebben verder ROVA geholpen met werkzaamheden in de openbare ruimte. Ook hebben zij kennis gemaakt met de historie van Genemuiden. Ze doen daarnaast mee aan activiteiten die worden georganiseerd in het Kruispunt in Genemuiden.

Wilt u met uw vereniging, instelling of organisatie een bijdrage leveren aan de dagbesteding van de asielzoekers? Mail ons op opvang@zwartewaterland.nl.

Veiligheid

Voor de veiligheid voor bewoners van de boot en omwonenden van de ligplaats in Genemuiden gelden er huisregels op en rond de boot. De bewoners mogen bijvoorbeeld niet roken of alcohol drinken op de boot. Beveiligers zijn 24 uur per dag aanwezig. Asielzoekers die overlast veroorzaken op of buiten het terrein worden meteen verhuisd naar een andere opvanglocatie buiten de gemeente.

Locatiemanager

Op de boot is een locatiemanager. De locatiemanager helpt bewoners als er vragen zijn. Hij is ook het eerste aanspreekpunt voor omwonenden bij overlast. U kunt bellen naar: 06 295 988 94. Bij overlast kunt u ook bellen met de wijkagent: 0900 88 44. Op de boot is bemanning aanwezig voor schoonmaak, maaltijden en voor beveiliging. Zorgmedewerkers en landelijke instanties houden op regelmatige basis spreekuren op de boot om de asielzoekers te begeleiden.