De gemeenteraad wordt op donderdag 1 april  2021, 20.00 uur door het college geïnformeerd over Hasselt om de Weede. In verband met corona vindt deze bijeenkomst digitaal plaats. 
Deze informatiebijeenkomst is digitaal. U heeft de gelegenheid om mee te luisteren. Het is echter niet mogelijk om in te spreken of mee te praten. Wanneer u deze informatiebijeenkomst digitaal wilt bijwonen, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de griffie. U ontvangt dan nadere gegevens. De griffie is het beste te bereiken via griffie@zwartewaterland.nl, maar bellen kan ook op maandag t/m donderdag via T 14 038. De griffie ontvangt uw aanmelding graag uiterlijk donderdag 1 april 12.00 uur.


 

Informatie 

De griffie is het beste te bereiken via griffie@zwartewaterland.nl maar bellen kan ook op ma t/m donderdag via T 14 038.