Onze opgaven

Samen met 195 andere landen heeft Nederland het ‘Akkoord van Parijs’ ondertekend. In dit akkoord staan afspraken die de opwarming van de aarde moeten voorkomen. In het Klimaatakkoord staan de maatregelen die ervoor zorgen dat Nederland bijdraagt aan de beperking van deze opwarming. De opwarming van de aarde komt door broeikasgassen (CO2). Deze komen bij het winnen en verbranden van steenkool, aardolie en aardgas vrij. We willen meer duurzame energiebronnen gaan gebruiken en zo de CO2-uitstoot terugbrengen. De opgave is groot. Maar het belang ook. Nu is de tijd om te werken aan onze toekomst en die van onze kinderen. Laten we samen aan de slag gaan. Iedereen doet WAT!