Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken bekend dat een ontwerp van een bestemmingsplan en een ontwerpbesluit hogere grenswaarde is voorbereid voor de locatie Wolvenjacht 2 en 3 te Zwartsluis. Het bestemmingsplan voorziet in de planologische wijziging van de huidige bestemming ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ en ‘recreatie’. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde voorziet in een hogere grenswaarde vanwege de aanwezige geluidsbelasting van de N331.

In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage van 17 september tot en met 28 oktober 2020. Binnen de 6 weken waarin de stukken ter inzage liggen, kan een ieder zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Zwartewaterland. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het volgende adres: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via 14038

De stukken liggen ter inzage in de omschreven periode in het gemeentehuis te Hasselt tijdens openingstijden. Tevens zijn de stukken in te zien op de website van de gemeente www.zwartewaterland.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1896.BP0067-OW01. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad.