Wat is het?

Bent u eigenaar van een woning? Heeft u een bedrijfsgebouw of stuk grond in bezit of in gebruik? Dan betaalt u elk jaar onroerende zaakbelasting (OZB). Hoeveel dat is hangt af van de waarde van uw woning of bedrijfsgebouw en van het lokale OZB-tarief.

Goed om te weten

  • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit noemen we waardepeildatum.
  • De door de gemeente bepaalde waarde staat op de WOZ-beschikking. Die vindt u terug op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen
  • De gemeente bepaalt door middel van het lokale OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor
  • U betaalt in twee delen. U kunt hiervoor een machtiging automatische incasso afgeven

Aanslag bekijken

U kunt u uw aanslag online bekijken via ‘Mijn Zwartewaterland’. U kunt ook een kopie opvragen bij het team belastingen. Bel dan naar 14 038.

Tarieven 2022

Soort woningSoort belastingPercentage WOZ
WoningenEigenarenbelasting0,0985%   
Niet-woningenEigenarenbelasting0,2429%   
Niet-woningenGebruikersbelasting0,1809%   


Bekijk de verordening onroerende zaakbelastingen 2022 of via https://www.zwartewaterland.nl/verordeningen

Hoe wordt het OZB-bedrag berekend?

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde.

Rekenvoorbeeld: Bij een woning met een WOZ-waarde van € 300.000,00 is de OZB € 295,56. Want: € 300.000,00 x 0,0985% = € 295,56. Bij een woning heffen we geen gebruikersbelasting.

Heeft u gevonden wat u zocht?