Wat is het?

Bent u eigenaar van een woning? Heeft u een bedrijfsgebouw of stuk grond in bezit of in gebruik? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelasting (OZB). Hoeveel dat is hangt af van de waarde van uw woning of bedrijfsgebouw en van het lokale OZB-tarief.

Goed om te weten

  • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd
  • De door de gemeente bepaalde waarde wordt bekend gemaakt op de WOZ-beschikking en die vindt u terug op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen
  • De gemeente bepaalt door middel van het lokale OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor
  • U betaalt in twee termijnen. U kunt hiervoor een machtiging automatische incasso afgeven

Aanslag bekijken

U kunt u uw aanslag digitaal bekijken (met DigiD) of een kopie van de aanslag opvragen bij het team belastingen. Bel dan naar 14 038.

Aanslag online bekijken

Tarieven 2020

Soort woningSoort belastingPercentage WOZ
WoningenEigenarenbelasting0,1068%   
Niet-woningenEigenarenbelasting0,2282%   
Niet-woningenGebruikersbelasting0,1700%   


Bekijk de verordening op de heffing en invordering onroerende-zaakbelastingen 2020.

Hoe wordt het OZB-bedrag berekend?

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde.

Rekenvoorbeeld

OZB-bedrag berekenen voor een woning: Bij een woning met een WOZ-waarde van € 200.000,00 bedraagt de onroerendezaakbelasting € 213,60. Want: € 200.000,00 x 0,1068  % = € 213,60.
Bij een woning wordt geen gebruikersbelasting geheven.