Home > Ondernemers > Standplaatsvergunning

Standplaatsvergunning

 • Samenvatting

  Wilt u een vaste standplaats om bijvoorbeeld ijs, loempia's of bloemen te verkopen? Of wilt u tijdelijk kerstbomen of oliebollen verkopen op een plek in Zwartewaterland? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Het gaat hier niet om een vaste plaats op een weekmarkt of een evenement. Daarvoor heeft u een weekmarktvergunning nodig. 

  Aanvragen

  U vraagt een standplaatsvergunning minimaal 8 weken van tevoren aan. Dit kan online met eHerkenning of schriftelijk (College van B&W van de gemeente Zwartewaterland, postbus 23, 8060 AA Hasselt).

  De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor een standplaats op het volgende:

  • Redelijke eisen van welstand
  • Bruikbaarheid van de weg
  • Veilig en doelmatig gebruik van de weg
  • Het bestemmingsplan
  • De bescherming van groenvoorzieningen
  • Het maximum aantal standplaatsen

  Standplaatsvergunning aanvragen (eHerkenning)

  Uploaden of meenemen

  Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, hebben wij kopieën nodig van de volgende documenten:

  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • Geldige registratiekaart van het Centraal-Registratiekantoor te Den Haag
  • Geldig W.A. marktverzekeringsbewijs

  Regels

  De regels waaraan u zich moet houden als u een standplaatsvergunning heeft, staan in de Algemene Plaatselijke verordening

  Tarieven 2018

  • Eén dagdeel per week: € 574,00 per jaar
  • Twee dagdelen per week: € 861,00 per jaar
  • Drie dagdelen per week: € 1.145,00 per jaar
  • Vier dagdelen per week: € 1.433,00 per jaar
  • Vijf dagdelen of meer per week € 1.720,00 per jaar

  Vragen?

  Met vragen over standplaatsvergunningen kunt u terecht bij de marktmeester, de heer S. Sleking T 14 038 of  06-2753 0069.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038