Home > Ondernemers > Evenement organiseren

Evenement organiseren

 • Samenvatting

  Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

  Wanneer alleen een melding doen?

  • Het gaat om een optocht, wandel- of fietsactiviteit, kaartleesrit, rondgang, serenade, buurtbarbecue, straatfeest of verenigingsfeest
  • Het evenement duurt maximaal 1 dag
  • Op maandag-donderdag is het evenement uiterlijk 22.00 uur afgelopen; op vrijdag of zaterdag uiterlijk om 23.00 uur
  • Er is alleen achtergrondmuziek, met een maximum van 50 dB(A) op de gevel van de omliggende woningen
  • Het vindt niet plaats op de rijbaan of (brom)fietspad en vormt geen belemmering voor de hulpdiensten.
  • De aanwezige brandkranen in/bij de straat/straten zijn vrijgehouden voor blusvoertuigen en hier kan onbelemmerd gebruik van worden gemaakt.
  • Er is een aanwijsbare organisator. Dit kan zowel een natuurlijk als een rechtspersoon zijn (welke bekend is bij de burgemeester).

  Voldoet uw evenement niet aan deze eisen? Vraag dan een evenementenvergunning aan. 

  Melding doen of vergunning aanvragen

  U kunt uw melding over vergunningaanvraag schriftelijk indienen met onderstaande formulieren:

  Uw melding of aanvraag moet uiterlijk 21 dagen voor het evenement binnen zijn bij de gemeente. Plaatst u objecten (tent, barbecue, springkussen, etc.)? Dan moet u een inrichtingstekening met het formulier meesturen.

  Kosten

  Tarieven voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag voor het organiseren van een evenement staan in de legesverordening:

  Soort evenement Leges
  Risico evenement en/of traditioneel evenement € 294,00
  Belastend evenement € 58,60
  Klein evenement (muziek-, zang, toneeluitvoeringen
  en andere vermakelijkheden in voor publiek toegankelijke inrichtingen)
  € 29,80


  Evenementenbeleid

  Informatie over de beleidsregels voor evenementen in Zwartewaterland vindt u op Overheid.nl

  Goed om te weten

  • De direct omwonenden moeten tijdig worden geïnformeerd over het plaatsvinden van het evenement
  • Eventuele aanwijzingen van gemeentelijke toezichthouders, de politie en/of de brandweer moeten onmiddellijk en stipt opgevolgd worden
  • De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade toegebracht aan of veroorzaakt door derden, die direct of indirect voortvloeit uit het evenement
  • Voor zover voor het evenement gebruik wordt gemaakt van particuliere gronden, wordt geacht dat de terreineigenaar toestemming heeft verleend
  • Na afloop van het evenement moeten de straten/groenstroken worden schoongemaakt. Als de gemeente hiervoor moet zorgen, worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de aanvrager
 • Downloads

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038