Home > Ondernemers > Bouwverordening

Bouwverordening

 • Samenvatting

  Algemene informatie

  In de Bouwverordening van de gemeente Zwartewaterland wordt onder andere geregeld:

  • Het gebruik van erven
  • Het tegengaan van bouwen op verontreinigde grond
  • Waaraan voldaan moet worden tijdens en na de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden
  • Voorschriften van stedenbouwkundige aard (onder andere plaats, rooilijn en hoogte van bouwwerken)

  Bouwverordening

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038