Home > Ondernemers > Inkopen en aanbesteden > Klachtenmeldpunt aanbestedingen

Klachtenmeldpunt aanbestedingen

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de manier waarop de gemeente Zwartewaterland handelt tijdens een aanbestedingsprocedure. In dat geval kunt u een klacht indienen bij het Klachtenmeldpunt aanbestedingen.

Klachtenmeldpunt

Geef gemotiveerd en onderbouwd aan met welke punten/onderdelen van de aanbesteding u het niet eens bent. De werkwijze hiervoor is omschreven in de klachtenregeling bij aanbestedingen die u hieronder kunt downloaden. Ga naar het Klachtenmeldpunt aanbestedingen om uw klacht in te dienen.

Download

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038