Home > Ondernemers > Inkopen en aanbesteden

Inkopen en aanbesteden

De gemeente Zwartewaterland spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkopen en aanbesteden binnen de gemeente plaatsvindt. 
Heeft u een klacht over de aanbestedingsprocedure? Dan kunt u een klacht indienen via het Klachtenmeldpunt aanbestedingen.

Archief

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038