Home > Ondernemers > Bestemmingsplannen > Hasselt > Binnen de Veste - Hasselt (vastgesteld)

Binnen de Veste - Hasselt (vastgesteld)

Bestemmingsplan "Binnen de Veste"

Het bestemmingsplan “Binnen de Veste” heeft als ontwerp-plan ter visie gelegen tot en met 9 februari 2009. Er is een aantal zienswijzen op dit plan binnengekomen. Deze zijn ambtelijk voorbereid voor behandeling door de gemeenteraad. Op 28 mei 2009 heeft de gemeenteraad besloten om het plan vast te stellen. Daarbij is een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. Op deze pagina zijn de bestanden van het vastgestelde plan in te zien. In de toelichting staan de wijzigingen omschreven. In de bekendmaking kunt u vinden hoe beroep kan worden ingesteld tegen het plan en wie daartoe gerechtigd zijn.

Het bestemmingsplan bestaat uit verschillende onderdelen die hier zijn in te zien. Op de plankaart zijn voor elk perceel de bestemmingen terug te vinden. Deze bestemmingen zijn juridisch vastgelegd in de planregels. In de toelichting is beschreven hoe deze regels en plankaart tot stand zijn gekomen. Als bijlage zijn diverse onderzoeken bijgevoegd als onderbouwing van het bestemmingsplan.

Onderstaande onderdelen van het bestemmingsplan zijn beschikbaar:

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038