Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Stookvergunning > Verleende ontheffing stookverbod Cellemuiden 6 te Genemuiden

Verleende ontheffing stookverbod Cellemuiden 6 te Genemuiden

RSS

18 november 2019

  • Maatschap W. Fuite op het perceel Cellemuiden 6 te Genemuiden, kadastraal bekend GNM K 343

Ter inzage
De ontheffing en andere ter zake zijnde stukken liggen in het gemeentehuis in Hasselt ter inzage vanaf 27 november 2019 tot en met 8 januari 2020 elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur ('s middags op afspraak).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen genoemde periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Daarnaast kunnen belanghebbenden in spoedeisende gevallen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038