Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Zwolsesteeg 4, 8281 RE te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning Zwolsesteeg 4, 8281 RE te Genemuiden

RSS

Zwolsesteeg 4, 8281 RE te Genemuiden: voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038