Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende omgevingsvergunning voor het organiseren van VOMOL (Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer) op 15 en 22 november en 6 december 2019 te Hasselt

Verleende omgevingsvergunning voor het organiseren van VOMOL (Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer) op 15 en 22 november en 6 december 2019 te Hasselt

RSS

10 oktober 2019

  • VOMOL (Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer) op 15 en 22 november en 6 december 2019 op het parkeerterrein bij de sporthal aan de Prinsenstraat te Hasselt

Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt verwezen naar de website www.Bereikbaar.Overijssel.nl

Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Beheer.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038