Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 43, 8064 DM te Zwartsluis

Verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 43, 8064 DM te Zwartsluis

RSS

Kerkstraat 43, 8064 DM te Zwartsluis: voor het vervangen van een schuur

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038