Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Kamperzeedijk 54, 8281 PH te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning Kamperzeedijk 54, 8281 PH te Genemuiden

RSS

Kamperzeedijk 54, 8281 PH te Genemuiden: voor het kappen van twee zomereiken, staande aan de zuidwestzijde van het perceel

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038