Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Kamperzeedijk 147, 8281 PE te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning Kamperzeedijk 147, 8281 PE te Genemuiden

RSS

Kamperzeedijk 147, 8281 PE te Genemuiden: voor het vervangen van de woning en het bouwen van een schuur

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038