Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Industrieweg 18z-10 t/m 18z-20, 8061 RB te Hasselt

Verleende omgevingsvergunning Industrieweg 18z-10 t/m 18z-20, 8061 RB te Hasselt

RSS

Industrieweg 18z-10 t/m 18z-20, 8061 RB te Hasselt: voor het wijzigen van een bedrijfsverzamelgebouw en het realiseren van een extra uitweg

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038