Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Herman Buismanlaan 4, 8064 BB te Zwartsluis

Verleende omgevingsvergunning Herman Buismanlaan 4, 8064 BB te Zwartsluis

RSS

Herman Buismanlaan 4, 8064 BB te Zwartsluis: voor het renoveren en uitbreiden van de woning en het veranderen van de kap op de garage (betreft gewijzigd besluit)

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038