Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Hasselt om de Weede te Hasselt

Verleende omgevingsvergunning Hasselt om de Weede te Hasselt

RSS

Hasselt om de Weede te Hasselt: voor de aanleg van een bouwweg (betreft wijziging op een reeds verleende omgevingsvergunning)

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038