Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Hanzeweg 21, 8061 RC te Hasselt

Verleende omgevingsvergunning Hanzeweg 21, 8061 RC te Hasselt

RSS

Hanzeweg 21, 8061 RC te Hasselt: voor het milieuneutraal veranderen van een wegenbouwbedrijf (betreft vergunning milieu: op afspraak in te zien)

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038