Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Dr. HAW van der Vechtlaan 88, 8061 HM te Hasselt

Verleende omgevingsvergunning Dr. HAW van der Vechtlaan 88, 8061 HM te Hasselt

RSS

Dr. HAW van der Vechtlaan 88, 8061 HM te Hasselt: voor het plaatsen van een dakkapel

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038