Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Burgemeester Royerplein 8, 8061 GE te Hasselt

Verleende omgevingsvergunning Burgemeester Royerplein 8, 8061 GE te Hasselt

RSS

Burgemeester Royerplein 8, 8061 GE te Hasselt: voor het vervangen van de handelsreclame

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038