Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van een vogeltentoonstelling van 18 t/m 23 november 2019 te Zwartsluis

Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van een vogeltentoonstelling van 18 t/m 23 november 2019 te Zwartsluis

RSS

10 september 2019

  • Vogeltentoonstelling van 18 t/m 23 november 2019 aan het Buitenkwartier 35a te Zwartsluis

Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt verwezen naar de website www.Bereikbaar.Overijssel.nl

Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Beheer.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038