Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van een sloeproeiwedstrijd te Zwartsluis op 14 september 2019

Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van een sloeproeiwedstrijd te Zwartsluis op 14 september 2019

RSS

13 augustus 2019

  • Sloeproeiwedstrijd op 14 september 2019 op het Zwartewater en het Meppelerdiep te Zwartsluis

Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt verwezen naar de website www.Bereikbaar.Overijssel.nl

Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Beheer.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038