Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van een lampionoptocht op 2 november 2019 te Genemuiden

Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van een lampionoptocht op 2 november 2019 te Genemuiden

RSS

10 oktober 2019

  • Lampionoptocht op 2 november 2019 aan het Havenplein, Westerkaai, Kruisstraat, Langestraat, Schoolstraat, Jan van Arkelstraat, Dorus Rijkersstraat, Pr. Margrietstraat, Adm. De Ruyterstraat, Karel Doormanstraat, Pr. Irenestraat, Dr. Baxstraat, Pr. Beatrixstraat en Oosterbrugstraat te Genemuiden

Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt verwezen naar de website www.Bereikbaar.Overijssel.nl

Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Beheer.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038