Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van de intocht van sinterklaas op 16 november 2019 te Genemuiden

Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van de intocht van sinterklaas op 16 november 2019 te Genemuiden

RSS

18 oktober 2019

  • Intocht sinterklaas op 16 november 2019 aan de Binnenhaven en Havenplein te Genemuiden

Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt verwezen naar de website www.Bereikbaar.Overijssel.nl

Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Beheer.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038