Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

RSS

Woensdag 15 maart

Op woensdag 15 maart 2017 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Iemand anders gaat voor u stemmen / stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen is het mogelijk om iemand anders een volmacht te verlenen. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen. Daarvoor vult u het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. Vergeet niet om beiden te tekenen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Zwartewaterland woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. Degene die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Zwartewaterland woont maar wel een stempas heeft ontvangen. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen bij Burgerzaken of vinden op www.zwartewaterland.nl/verkiezingen. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

U wilt gaan stemmen in een andere gemeente / stemmen met een kiezerspas

Om in een andere gemeente in Nederland te kunnen stemmen moet u een kiezerspas hebben. Een kiezerspas kunt u verkrijgen door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u gaan stemmen in elk stembureau in Nederland. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen bij Burgerzaken of vinden op www.zwartewaterland.nl. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen. U ontvangt daarna per post een kiezerspas.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038