Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Mededelingen > Uitschrijving BRP

Uitschrijving BRP

RSS

Op grond van artikel 2.21 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende persoon ambtshalve gewijzigd in: “Onbekend”.

  • Genemuiden:    R. van Dijk per 19-08-2019

Tot en met 6 weken na publicatie kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de beslissing, waartegen u bezwaar maakt en de redenen waarom u bezwaar maakt. U moet het bezwaarschrift ondertekenen.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA Hasselt.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038