Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Verkeersbesluit > Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Prinses Marijkestraat 2a, 8061 JN te Hasselt

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Prinses Marijkestraat 2a, 8061 JN te Hasselt

RSS

Een verkeersbesluit is genomen voor:

  • het plaatsen van een bord E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met kenteken 31-GZZ-5, waarmee een gehandicaptenparkeerplaats voor particulier gebruik wordt aangewezen nabij de woning Prinses Marijkestraat 2a, 8061 JN te Hasselt (verzenddatum 21 augustus 2019).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen het bovengenoemd besluit gedurende zes weken, ingaand op de dag na verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA te Hasselt.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038