Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Verkeersbesluit > Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Nijstad 22, 8281 BB te Genemuiden

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Nijstad 22, 8281 BB te Genemuiden

RSS

Een verkeersbesluit is genomen voor:

  • het plaatsen van een verkeersbord Gehandicaptenparkeerplaats met kenteken 3-TXR-51 nabij de woning Nijstad 22, 8281 BB te Genemuiden (verzenddatum 19 november 2019)

Gedurende een termijn van zes weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038