Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Mededelingen > Bekendmaking Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017

Bekendmaking Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017

RSS

Vaststelling

Op 11 januari 2017 hebben Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017 vastgesteld. Het Besluit geeft voorschriften over de uitvoering van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning.  

Vindbaarheid besluit

Het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017 wordt bekendgemaakt in het Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Zwartewaterland en is/zijn te raadplegen op www.Overheid.nl met de zoekfunctie Postcode 8061 en de knop Lokale wet- en regelgeving.

Inwerkingtreding

Het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017 treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het Gemeenteblad..

Afschrift

Tegen betaling van de kosten is in het Gemeentehuis Zwartewaterland een afschrift van de regeling verkrijgbaar.

Hasselt, 25 januari 2017

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038