Home > Ondernemers > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Aanvraag omgevingsvergunning Herman Buismanlaan 4, 8064 BB te Zwartsluis

Aanvraag omgevingsvergunning Herman Buismanlaan 4, 8064 BB te Zwartsluis

RSS

18 augustus 2019
Herman Buismanlaan 4, 8064 BB te Zwartsluis: voor het renoveren en uitbreiden van de woning

Bovengenoemde aanvraag is in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur ('s middags op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvraag.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038