Home > Ondernemers > Bedrijventerreinen > Zwartewater, herontwikkeling leegstaande panden en lege kavels

Zwartewater, herontwikkeling leegstaande panden en lege kavels

Aankoop industriegrond

De HMO richt zich met name op de invulling van leegstaande gebouwen en percelen en heeft daartoe 14 ha industriegrond aangekocht.

Werkgelegenheid

Belangrijk in de planontwikkeling is het werkgelegenheidsperspectief.

 • De logistieke activiteiten nu ontwikkeld door Scania, voorzien het eerste jaar al in circa 60 arbeidsplaatsen;
 • In het tweede jaar verwacht Scania 30 extra arbeidsplaatsen;
 • Westerman voorziet het eerste jaar in 70 arbeidsplaatsen met zicht op 30 extra;
 • In de eerst komende jaren voorziet het initiatief in 190 nieuwe arbeidsplaatsen. Daarbij zijn de ontwikkelingen in de regio nog niet meegerekend.

Wil u meer weten over HMO? Klik hier

Infrastructurele aanpassingen

Hasselt logistieke hotspot

Vrachtwagens die via vanuit Hasselt binnenvaartschepen op weg gaan naar een bestemming ergens in de wereld. Dat is het proces dat van Hasselt de nieuwe logistieke hotspot van Overijssel maakt.

Economische impuls

Het logistieke knooppunt Hasselt geeft een forse economische impuls aan het bedrijventerrein Zwartewater. Deze ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door samenwerking tussen Scania Logistics, Westerman Logistics, Schagen Groep, herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en de gemeente.
In Hasselt worden de in Zwolle geproduceerde vrachtwagens gereed gemaakt voor export. Westerman Logistics draagt zorg voor de handling, Schagen met dochterbedrijf Salverda en HMO maken het gebied en de opstallen in orde.
 

Logistieke optimalisatie

 • Zowel via de snelwegen A32, A28 en A50 als het provinciale wegennet is Hasselt snel en eenvoudig bereikbaar
 • Bedrijventerrein Zwartewater is via weg en water uitstekend ontsloten
 • Scania en Westerman Logistics zijn reeds op meerdere locaties in de regio aanwezig
 • De locatie ligt in het hart van de logistieke stromen van Scania en is daarom van toegevoegde waarde voor het bedrijf
 • Vestiging in Hasselt draagt voor hen bij aan verdere logistieke optimalisatie
 • Binnenkort nog betere aanleg van de nieuwe  weg om Stadshagen heen
 • De aanleg van de nieuwe Euroweg tussen de N331 en het bedrijventerrein.

Openbare en private ruimte optimaal ingericht

Het leegstaande Dycore-terrein van 14 hectare is voor deze activiteiten aangekocht door HMO. Schagen bouwt de hallen voor Scania en Westerman.
Aan de insteekhaven wordt een containerterminal ingericht die door Westerman Logistics geƫxploiteerd gaat worden voor vervoer over water.
Daarnaast gaat Westerman een bedrijfshal benutten voor cross-dock activiteiten. Dit is een methode waarbij de goederen die worden ontvangen in een distributiecentrum, niet worden opgeslagen, maar direct worden verdeeld naar de afnemers en gereedgemaakt voor verzending.
De openbare en private ruimte worden ingericht als logistiek knooppunt voor de kop van Overijssel.
Zie ook: Zwartewater, verbetering bereikbaarheid

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038