Home > Ondernemers > Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

Algemeen

De gemeente Zwartewaterland kent een vrije vestiging voor het bedrijfsleven. Nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen moeten wel voldoen aan de randvoorwaarden van het betreffende bestemmingsplan. In de nabije toekomst zullen nieuwe criteria worden ontwikkeld ten aanzien van de vestiging van nieuwe bedrijven. Deze zullen worden afgestemd op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande beperkte ruimtelijke mogelijkheden binnen de gemeente. Er wordt gewerkt aan een bedrijfseconomisch plan, waarin nadere randvoorwaarden voor vestiging van bedrijven zullen worden opgenomen.

Industrieterrein Genemuiden

Het industrieterrein in Genemuiden is direct gelegen aan de provinciale weg richting Hasselt- Zwolle. Het huidige bedrijventerrein omvat een totale oppervlakte van ongeveer 150 ha.
Een belangrijk deel van dit bedrijventerrein wordt ingenomen door de tapijtindustrie. U vindt er naast een aantal grote transportondernemingen, ook bouw- en installatiebedrijven. Op dit moment heeft de gemeente geen industriegrond beschikbaar.

Kranerweerd Zwartsluis

Bedrijventerrein Kranerweerd sluit direct aan op de provinciale weg Meppel – Hasselt – Zwolle. Het bedrijventerrein kenmerkt zich door een groot aantal bedrijven in de maritieme sector. Op het terrein zijn nog enkele uitgeefbare kavels beschikbaar.  Voor de toekomst is meer terrein beschikbaar dat in ontwikkeling kan worden genomen.

Zwartewater Hasselt

Bedrijventerrein Zwartewater is gelegen aan het Zwartewater en de provinciale weg Hasselt – Zwolle en is goed bereikbaar vanaf de A28. Op dit moment wordt gewerkt aan de revitalisering van dit bedrijventerrein. Daarbij ligt de focus op de herinrichting en verbetering van de wegenstructuur. 
Onderdeel van het revitaliseringsplan is de aanpak van het Waterfront. In dit gebied tegenover het historische centrum van Hasselt wordt een aantal terreinen herontwikkeld en als bedrijfskavels uitgegeven.
 

Start herstructurering

Op 23 Mei 2014 werd het startschot gegeven voor de herstructurering van bedrijventerrein Zwartewater te Hasselt. Uitvoering vindt plaats in samenwerking met de bedrijvenkring (BKH), de herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en de provincie Overijssel.

Doel herstructurering

  • Optimalisatieactie van de bestaande infrastructuur
  • Een betere ontsluiting van het bedrijventerrein

Verwijzingen

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038