Home > Ondernemers > Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis hebben een bedrijventerrein. Het overgrote deel van deze bedrijventerreinen is alleen bestemd voor bedrijven (enkelbestemming). Op elk bedrijventerrein is een klein gebied aangewezen waar gewerkt en gewoond mag worden. Het gaat hier om bedrijfswoningen waarbij de hoofdinkomsten van de bewoner uit het bedrijf komen dat op dezelfde locatie is gevestigd. Nieuw te ontwikkelen bebouwing moet voldoen aan het bestemmingsplan.

Bedrijventerrein Zevenhont Genemuiden

Dit bedrijventerrein in Genemuiden ligt direct aan de provinciale weg richting Hasselt- Zwolle en heeft een totale oppervlakte van ongeveer 150 hectare. Een belangrijk deel hiervan wordt ingenomen door de tapijtindustrie. Daarnaast zijn er grote transportondernemingen, bouw- en installatiebedrijven gevestigd. Op dit moment is de gemeente bezig met de uitbreiding van het bedrijventerrein in Genemuiden.

Bedrijventerrein Zwartewater Hasselt

Bedrijventerrein Zwartewater ligt aan het Zwartewater en de provinciale weg Hasselt – Zwolle. Het terrein is goed bereikbaar vanaf de A28. Dit bedrijventerrein is kort geleden gerevitaliseerd. Daarbij lag de focus op de herinrichting en verbetering van de infrastructuur. Onderdeel van de revitalisering is de aanpak van het Waterfront. Van dit gebied tegenover het historische centrum van Hasselt is een gedeelte opnieuw ontwikkeld. Hier zijn bedrijfskavels uitgegeven.

Bedrijventerrein Kranerweerd Zwartsluis

Bedrijventerrein Kranerweerd sluit direct aan op de provinciale weg Meppel – Hasselt – Zwolle. Het bedrijventerrein kenmerkt zich door een groot aantal bedrijven in de maritieme sector. Op het terrein zijn nog enkele kavels beschikbaar. 

Interesse in een kavel?

Heeft u belangstelling voor een kavel op het bedrijventerrein in Genemuiden, Hasselt of Zwartsluis? Dan kunt u contact opnemen via het volgende mailadres: ondernemersloket@zwartewaterland.nl

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038