Home > Ondernemers > Bedrijfskavels > Kavelverkoop Waterfront

Kavelverkoop Waterfront

Uniek gelegen bedrijfskavels aan het Zwartewater

De gemeente Zwartewaterland biedt een aantal kavels aan op een bijzondere plek in Hasselt. De kavels zijn gelegen aan en nabij het Zwartewater en hebben uitzicht op het historische centrum van Hasselt.

Revitalisering en opwaardering

Het gebied waarbinnen de percelen zijn gelegen, maakt onderdeel uit van de revitalisering van het bedrijventerrein. Hierdoor vindt de komende jaren een opwaardering van de openbare ruimte plaats. Het gebied wordt geschikt gemaakt voor meer kleinschalige bedrijvigheid met een hoogwaardige uitstraling en voor meer gemengde functies.

Mogelijkheden

Op de percelen zijn bedrijven tot en met milieucategorie 3 toegestaan. Door de ligging zijn er uitstekende mogelijkheden voor watergebonden bedrijvigheid. Het bestemmingsplan biedt daarnaast de mogelijkheid om een bedrijfswoning te realiseren.

Wensen koper

Er is geen verkavelingsplan vastgesteld. Binnen de grenzen van wat mogelijk is, wordt de verkaveling zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de koper. Onderstaande kaart geeft de uit te geven percelen weer en een voorlopig ontwerp van de wegen in het gebied.

Bereikbaarheid

Het bedrijventerrein is op enkele kilometers van Zwolle gelegen en goed bereikbaar vanaf de A28 via de N331.

Vragen?

Bent u ge├»nteresseerd of heeft u vragen, belt u dan naar het gemeentehuis T. 14 038 of mail ons via info@zwartewaterland.nl.

Kavels Waterfront

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038